Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Miền Nam - Tp. HCM
Mr. Vinh status yahoo
Ms.Thủy status yahoo
Mr. Dũng status yahoo
Mr. Trung status yahoo
Hỗ trợ Miền Bắc - Hà Nội
Mr. Tập status yahoo

Bóp da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Bóp-Ví nữ da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nữ.

Bóp-Ví nam da cá sấu

 

Bóp da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm. Giá sản phẩm tử 850.000 đ đến 3.000.000 đ

Dưới đây là danh mục sản phẩm Bóp nam da cá sấu của Công ty.

Bóp nam da cá sấu S401

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S402

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S403

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S404

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kiểu đứng, kích thước 9.5cm x 12.3cm

Bóp nam da cá sấu S407

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kiểu đứng, kích thước 10.3cm x 11.8cm

Bóp nam da cá sấu S408

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S410

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S412

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S413

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S414

Giá bán: 1,299,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S415 a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S415 b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S415 c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S416

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S417

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S418

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S419

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S420

Giá bán: 1,299,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, đan viền, kích thước 12.5cm x 9.9cm

Bóp nam da cá sấu S421

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S423

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S424

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S425

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S426

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S427

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S428

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S429

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S430

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu phối, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S431

Giá bán: 2,999,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, 3 gấp, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S432

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S433

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S434

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S435

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S436

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S437

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S438

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S439

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 9.7cm x 12cm

Bóp nam da cá sấu S440

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S441

Giá bán: 850,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S442

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S443

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S444

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S445

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm