Danh mục sản phẩm

Bóp da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Bóp-Ví nữ da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nữ.

Bóp-Ví nam da cá sấu

 

Bóp da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm. Giá sản phẩm tử 850.000 đ đến 3.000.000 đ

Dưới đây là danh mục sản phẩm Bóp nam da cá sấu của Công ty.

Bóp nam da cá sấu S401a

Giá bán: 850,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S403d

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 11cm x 8.5cm

Bóp nam da cá sấu S405a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S405d

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S406c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S407a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S407b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S408

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S409c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S410a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S411c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412b

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412c

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S412d

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu gai tay, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S413a

Giá bán: 899,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S414a

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu trơn, gài nút, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S415a

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, gài nút, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S416a

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S417a

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu phối, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S418a

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kiểu đứng, kích thước 9.5cm x 12.3cm

Bóp nam da cá sấu S419a

Giá bán: 999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kiểu đứng, kích thước 10.3cm x 11.8cm

Bóp nam da cá sấu S420a

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S420b

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S420c

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S421a

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422a

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422b

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422c

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S422d

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, kích thước 12.5cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S423a

Giá bán: 1,299,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, đan viền, kích thước 12.5cm x 9.9cm

Bóp nam da cá sấu S423b

Giá bán: 1,299,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, đan viền, kích thước 12.5cm x 10cm

Bóp nam da cá sấu S424a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S425a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S426a

Giá bán: 2,999,000 ₫

Da cá sấu nguyên con nhỏ, 3 gấp, mặt trong bằng da cá sấu

Bóp nam da cá sấu S427

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu đầu gù, kích thước 13cm x 9.5cm

Bóp nam da cá sấu S428

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu đầu gù lớn, kích thước 9.7cm x 12cm

Bóp nam da cá sấu S429

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kiểu đứng, kích thước chuẩn