Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Miền Nam - Tp. HCM
Mr. Vinh status yahoo
Ms.Thủy status yahoo
Mr. Dũng status yahoo
Mr. Trung status yahoo
Hỗ trợ Miền Bắc - Hà Nội
Mr. Tập status yahoo

Dây nịt da cá sấu

Dây nịt nam da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng như da bò, da trăn, da đà điểu, da cá sấu ... được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Dây nịt nam da cá sấu của Công ty.

Kết quả từ 1 - 24 trong số 24

Dây nịt nam da cá sấu S602 a

Dây nịt nam da cá sấu S602 a
Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S602 b

Dây nịt nam da cá sấu S602 b
Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S602 c

Dây nịt nam da cá sấu S602 c
Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S602 d

Dây nịt nam da cá sấu S602 d
Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S603 a

Dây nịt nam da cá sấu S603 a
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gai giữa không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S603 b

Dây nịt nam da cá sấu S603 b
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gai giữa không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S604 a

Dây nịt nam da cá sấu S604 a
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gai bên không nối, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S605 a

Dây nịt nam da cá sấu S605 a
Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu trơn không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S605 b

Dây nịt nam da cá sấu S605 b
Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu trơn không nối, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S607 a

Dây nịt nam da cá sấu S607 a
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S607 b

Dây nịt nam da cá sấu S607 b
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S607 c

Dây nịt nam da cá sấu S607 c
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S607 d

Dây nịt nam da cá sấu S607 d
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S607 e

Dây nịt nam da cá sấu S607 e
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S607 f

Dây nịt nam da cá sấu S607 f
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S608 a

Dây nịt nam da cá sấu S608 a
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S608 b

Dây nịt nam da cá sấu S608 b
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S608 c

Dây nịt nam da cá sấu S608 c
Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 3.5cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S609 a

Dây nịt nam da cá sấu S609 a
Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S609 b

Dây nịt nam da cá sấu S609 b
Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S609 c

Dây nịt nam da cá sấu S609 c
Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S610 a

Dây nịt nam da cá sấu S610 a
Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S610 b

Dây nịt nam da cá sấu S610 b
Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm

Dây nịt nam da cá sấu S612

Dây nịt nam da cá sấu S612
Giá bán: 1,599,000 ₫

Da cá sấu trơn phối nhiều màu, đan viền, kích thước ~1.2m x 4cm

Chi tiết sản phẩm