Danh mục sản phẩm

Túi xách da bò

Túi xách nữ da bò Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da bò của Công ty.

Túi xách nữ da bò B001

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 39cm x 24cm x 12cm

Túi xách nữ da bò B002

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 31cm x 21cm x 21cm

Túi xách nữ da bò B003

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 22cm x 15.5cm

Túi xách nữ da bò B004

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 18cm x 17.5cm

Túi xách nữ da bò B005a

Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách nữ da bò B005b

Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Túi xách nữ da bò B006

Giá bán: 2,199,000 ₫

Da bò, kích thước 38cm x 26cm x 15.5cm

Túi xách nữ da bò B007a

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách nữ da bò B007b

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Túi xách nữ da bò B008a

Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Túi xách nữ da bò B009a

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách nữ da bò B009b

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Túi xách nữ da bò B011

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 30cm x 36cm x 8.5cm

Túi xách nữ da bò B012a

Giá bán: 2,199,000 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách nữ da bò B012b

Giá bán: 2,199,000 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Túi xách nữ da bò B013

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 36cm x 18cm x 26cm

Túi xách nữ da bò B014a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 18cm x 22cm

Túi xách nữ da bò B015a

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách nữ da bò B015b

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Túi xách nữ da bò B016

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò, kích thước 37cm x 23cm x 12.5cm

Túi xách nữ da bò B017a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách nữ da bò B017b

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Túi xách nữ da bò B018

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò, kích thước chuẩn