Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Miền Nam - Tp. HCM
Mr. Vinh status yahoo
Ms.Thủy status yahoo
Mr. Dũng status yahoo
Mr. Trung status yahoo
Hỗ trợ Miền Bắc - Hà Nội
Mr. Tập status yahoo

Túi xách da bò

Túi xách nữ da bò Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng như da bò, da trăn, da đà điểu, da cá sấu ... được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da bò của Công ty.

Kết quả từ 1 - 27 trong số 27

Túi xách nữ da bò B001

Túi xách nữ da bò B001
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 39cm x 24cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B002

Túi xách nữ da bò B002
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 31cm x 21cm x 21cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B003

Túi xách nữ da bò B003
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B004

Túi xách nữ da bò B004
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B005 a

Túi xách nữ da bò B005 a
Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B005 b

Túi xách nữ da bò B005 b
Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 20cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B006

Túi xách nữ da bò B006
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 38cm x 26cm x 15.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B007 a

Túi xách nữ da bò B007 a
Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B007 b

Túi xách nữ da bò B007 b
Giá bán: 2,499,000 ₫

Da bò phối da trăn, kích thước 37cm x 22cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B008 a

Túi xách nữ da bò B008 a
Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B008 b

Túi xách nữ da bò B008 b
Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B009 a

Túi xách nữ da bò B009 a
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B009 b

Túi xách nữ da bò B009 b
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B009 c

Túi xách nữ da bò B009 c
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B009 d

Túi xách nữ da bò B009 d
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 26cm x 16cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B010

Túi xách nữ da bò B010
Giá bán: 1,699,000 ₫

Da bò, kích thước 34cm x 21cm x 8.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B011

Túi xách nữ da bò B011
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 30cm x 36cm x 8.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B012 a

Túi xách nữ da bò B012 a
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B012 b

Túi xách nữ da bò B012 b
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 40cm x 25cm x 18cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B013

Túi xách nữ da bò B013
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 36cm x 18cm x 26cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B014 a

Túi xách nữ da bò B014 a
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 18cm x 22cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B014 b

Túi xách nữ da bò B014 b
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 35cm x 18cm x 22cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B015 a

Túi xách nữ da bò B015 a
Giá bán: 2,199,000 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B015 b

Túi xách nữ da bò B015 b
Giá bán: 2,199,000 ₫

Da bò, kích thước 45cm x 16cm x 29cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B016

Túi xách nữ da bò B016
Giá bán: 2,199,000 ₫

Da bò, kích thước 37cm x 23cm x 12.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B017 a

Túi xách nữ da bò B017 a
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da bò B017 b

Túi xách nữ da bò B017 b
Giá bán: 1,999,000 ₫

Da bò, kích thước 27cm x 18cm x 9.5cm

Chi tiết sản phẩm