Danh mục sản phẩm

Túi xách da cá sấu

Túi xách nữ da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp.HCM Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da cá sấu của Công ty.

Túi xách nữ da cá sấu S001a

Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S001b

Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S001c

Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S001d

Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S002a

Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S002b

Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S003

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn

Túi xách nữ da cá sấu S004a

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S004b

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S004c

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S005

Giá bán: 12,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 28cm x 16cm

Túi xách nữ da cá sấu S006a

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S006b

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S007

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 37cm x 23cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S008

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 20cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S009a

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S009b

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S009c

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S010

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 8cm

Túi xách nữ da cá sấu S011a

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S011b

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S012a

Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 18cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S012b

Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 18cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S013

Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, đáy da bò, kích thước 51.5cm x 30cm x 15cm

Túi xách nữ da cá sấu S014a

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S014b

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Túi xách nữ da cá sấu S015

Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 31cm x 14.5cm x 10cm

Túi xách nữ da cá sấu S016a

Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S016b

Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S017

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Túi xách nữ da cá sấu S018

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 23cm x 13cm

Túi xách nữ da cá sấu S019a

Giá bán: 19,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 16.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S019b

Giá bán: 19,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S020

Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 45cm x 28cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S021

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S022a

Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Túi xách nữ da cá sấu S022b

Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Túi xách nữ da cá sấu S023a

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S023b

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S023c

Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Túi xách nữ da cá sấu S024

Giá bán: 11,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S025

Giá bán: 11,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 31.5cm x 21cm x 21.5cm

Túi xách nữ da cá sấu S026a

Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách nữ da cá sấu S026b

Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Túi xách nữ da cá sấu S027a

Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S027b

Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S027c

Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Túi xách nữ da cá sấu S028

Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30.5cm x 26cm x 14cm

Túi xách nữ da cá sấu S029

Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 13cm

Túi xách nữ da cá sấu S030

Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu màu loang, kích thước 33.5cm x 26cm x 13cm

Túi xách nữ da cá sấu S031

Giá bán: 12,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 27cm x 16cm

Túi xách nữ da cá sấu S032

Giá bán: 11,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 42cm x 25cm x 15cm