Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Miền Nam - Tp. HCM
Mr. Vinh status yahoo
Ms.Thủy status yahoo
Mr. Dũng status yahoo
Mr. Trung status yahoo
Hỗ trợ Miền Bắc - Hà Nội
Mr. Tập status yahoo

Túi xách da cá sấu

Túi xách nữ da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng như da bò, da trăn, da đà điểu, da cá sấu ... được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Túi xách nữ da cá sấu của Công ty.

Kết quả từ 1 - 49 trong số 49

Túi xách nữ da cá sấu S001 a

Túi xách nữ da cá sấu S001 a
Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S001 b

Túi xách nữ da cá sấu S001 b
Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S001 c

Túi xách nữ da cá sấu S001 c
Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S001 d

Túi xách nữ da cá sấu S001 d
Giá bán: 6,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S002 a

Túi xách nữ da cá sấu S002 a
Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S002 b

Túi xách nữ da cá sấu S002 b
Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 33cm x 24cm x 13.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S004 a

Túi xách nữ da cá sấu S004 a
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S004 b

Túi xách nữ da cá sấu S004 b
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S004 c

Túi xách nữ da cá sấu S004 c
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 14cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S005

Túi xách nữ da cá sấu S005
Giá bán: 12,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 28cm x 16cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S006 a

Túi xách nữ da cá sấu S006 a
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S006 b

Túi xách nữ da cá sấu S006 b
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S007

Túi xách nữ da cá sấu S007
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 37cm x 23cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S008

Túi xách nữ da cá sấu S008
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 20cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S009 a

Túi xách nữ da cá sấu S009 a
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S009 b

Túi xách nữ da cá sấu S009 b
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S009 c

Túi xách nữ da cá sấu S009 c
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 32cm x 27cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S010 a

Túi xách nữ da cá sấu S010 a
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25cm x 8cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S010 b

Túi xách nữ da cá sấu S010 b
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 38cm x 25xm x 8cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S011 a

Túi xách nữ da cá sấu S011 a
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S011 b

Túi xách nữ da cá sấu S011 b
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36.5cm x 27cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S012 a

Túi xách nữ da cá sấu S012 a
Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, đáy da bò, kích thước 30cm x 18cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S012 b

Túi xách nữ da cá sấu S012 b
Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, đáy da bò, kích thước 30cm x 18cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S013

Túi xách nữ da cá sấu S013
Giá bán: 12,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 51.5cm x 30cm x 15cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S014 a

Túi xách nữ da cá sấu S014 a
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S014 b

Túi xách nữ da cá sấu S14 b
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 21cm x 11cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S015

Túi xách nữ da cá sấu S015
Giá bán: 7,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 31cm x 14.5cm x 10cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S016 a

Túi xách nữ da cá sấu S016 a
Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S016 b

Túi xách nữ da cá sấu S016 b
Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 40cm x 25cm x 14cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S017

Túi xách nữ da cá sấu S017
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S018

Túi xách nữ da cá sấu S018
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 23cm x 13cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S019 a

Túi xách nữ da cá sấu S019 a
Giá bán: 19,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 16.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S019 b

Túi xách nữ da cá sấu S019b
Giá bán: 19,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 36cm x 28cm x 17cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S020

Túi xách nữ da cá sấu S020
Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 45cm x 28cm x 17cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S021

Túi xách nữ da cá sấu S021
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 22cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S022 a

Túi xách nữ da cá sấu S022 a
Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S022 b

Túi xách nữ da cá sấu S022 b
Giá bán: 13,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S023 a

Túi xách nữ da cá sấu S023 a
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S023 b

Túi xách nữ da cá sấu S023 b
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S023 c

Túi xách nữ da cá sấu S023 c
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 35cm x 21cm x 12cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S024

Túi xách nữ da cá sấu S024
Giá bán: 11,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S025

Túi xách nữ da cá sấu S025
Giá bán: 10,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 31.5cm x 21cm x 21.5cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S026 a

Túi xách nữ da cá sấu S026 a
Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S026 b

Túi xách nữ da cá sấu S026 b
Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 28cm x 14cm x 8cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S027 a

Túi xách nữ da cá sấu S027 a
Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S027 b

Túi xách nữ da cá sấu S027 b
Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S027 c

Túi xách nữ da cá sấu S027 c
Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 39cm x 31cm x 17cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S028

Túi xách nữ da cá sấu S028
Giá bán: 9,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30.5cm x 26cm x 14cm

Chi tiết sản phẩm

Túi xách nữ da cá sấu S029

Túi xách nữ da cá sấu S029
Giá bán: 8,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 30cm x 19cm x 13cm

Chi tiết sản phẩm