Danh mục sản phẩm

Ví da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Bóp-Ví nam da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nam.

Bóp-Ví nữ da cá sấu

 

Ví da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví nữ da cá sấu của Công ty.

Ví nữ da cá sấu S301a

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S301b

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S301c

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S302a

Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S302b

Giá bán: 1,399,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S303a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 9.5cm x 2cm

Ví nữ da cá sấu S303b

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 9.5cm x 2cm

Ví nữ da cá sấu S304a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304b

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304c

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304d

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304e

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304f

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S305a

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306a

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306b

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306c

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S307a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S307b

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S308a

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S308b

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S309a

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S310a

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S310b

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S311

Giá bán: 2,199,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S313

Giá bán: 2,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S318a

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S319a

Giá bán: 1,599,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S321a

Giá bán: 2,399,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 20cm x 11cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S322

Giá bán: 2,399,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 20cm x 11cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S324a

Giá bán: 2,599,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S324b

Giá bán: 2,599,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 22cm x 12.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S325a

Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn

Ví nữ da cá sấu S327a

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu gai đuôi, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S327b

Giá bán: 1,199,000 ₫

Da cá sấu gai lưng, kích thước 13cm x 8cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S329a

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S330a

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S331a

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S334a

Giá bán: 2,799,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.7cm x 10cm x 2.2cm

Ví nữ da cá sấu S334b

Giá bán: 2,799,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.7cm x 10cm x 2.2cm

Ví nữ da cá sấu S335

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 28cm x 18cm x 4.5cm

Ví nữ da cá sấu S336a

Giá bán: 3,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 23cm x 12cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S336b

Giá bán: 3,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 23cm x 12cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S337

Giá bán: 3,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Ví nữ da cá sấu S338a

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu S338b

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu S338c

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm