Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Miền Nam - Tp. HCM
Mr. Vinh status yahoo
Ms.Thủy status yahoo
Mr. Dũng status yahoo
Mr. Trung status yahoo
Hỗ trợ Miền Bắc - Hà Nội
Mr. Tập status yahoo

Ví da cá sấu

Vui lòng chọn danh mục Bóp-Ví nam da cá sấu nếu bạn đang tìm sản phẩm dành cho nam.

Bóp-Ví nữ da cá sấu

 

Ví nữ da cá sấu Thành Vinh, thương hiệu uy tín trên thị trường thời trang da cao cấp Tp. HCM và Hà Nội. Sản phẩm chất lượng, kiểu dáng hợp thời trang, chất liệu đa dạng, được xử lý và gia công với tiêu chuẩn cao, bảo hành toàn bộ sản phẩm.

Dưới đây là danh mục sản phẩm Ví nữ da cá sấu của Công ty.

Ví nữ da cá sấu S301

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu S302

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, dây đeo, kích thước 35cm x 13cm x 6cm

Ví nữ da cá sấu S303

Giá bán: 2,199,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S304

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S305

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S306

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S307

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S308

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S309

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S310

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S311

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.5cm x 9.5cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S312

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S313

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S314

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 9.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S315

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S316

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S317

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S318

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S319

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S320

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S321

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S322

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S323

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S324

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 10cm x 3.5cm

Ví nữ da cá sấu S325

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19.5cm x 10.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S326

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 20cm x 11.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S327

Giá bán: 1,599,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 20cm x 11.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S328

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 20cm x 11.5cm x 2.5cm

Ví nữ da cá sấu S329

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S330

Giá bán: 1,799,000 ₫

Da cá sấu gai, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S331

Giá bán: 1,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 19.5cm x 11cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S332

Giá bán: 5,999,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 28cm x 18cm x 4.5cm

Ví nữ da cá sấu S333

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.7cm x 10cm x 2.2cm

Ví nữ da cá sấu S334

Giá bán: 2,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 18.7cm x 10cm x 2.2cm

Ví nữ da cá sấu S335

Giá bán: 3,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 23cm x 12cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S336

Giá bán: 3,499,000 ₫

Da cá sấu gù, kích thước 23cm x 12cm x 4cm

Ví nữ da cá sấu S337

Giá bán: 3,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước chuẩn hoặc theo yêu cầu

Ví nữ da cá sấu S338

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 9.5cm x 2cm

Ví nữ da cá sấu S339

Giá bán: 1,499,000 ₫

Da cá sấu trơn, kích thước 19cm x 9.5cm x 2cm

Ví nữ da cá sấu S340 a

Giá bán: 4,999,000 ₫

Da cá sấu, kích thước chuẩn