1) Bảo hành từ 3 tháng đến Trọn đời tùy theo dòng sản phẩm.

2) Quy định bảo hành

– Sản phẩm gửi bảo hành phải có phiếu bảo hành của Cá Sấu Thành Vinh, hoặc có logo Cá Sấu Thành Vinh trên sản phẩm và còn trong thời hạn bảo hành.

Logo Cá Sấu Thành Vinh trên sản phẩm

Sản phẩm Thành Vinh
Sản phẩm Thành Vinh
Sản phẩm Thành Vinh

Phiếu bảo hành Cá Sấu Thành Vinh

Sản phẩm Thành Vinh

– Chỉ nhận bảo hành các lỗi thuộc về phía nhà sản xuất. Không nhận bảo hành các hư hỏng do người sử dụng gây ra như ngâm nước, cố tình bẻ cong, gập gãy các đoạn vẩy xương cá sấu …

– Toàn bộ sản phẩm được bảo hành sút chỉ, bung keo, không bảo hành bề mặt da. Riêng đầu khóa dây nịt bảo hành 6 tháng các trường hợp như lỏng lò xo, bung chốt … trừ trường hợp gãy, bể. Ngoài ra khách hàng đã sử dụng dây nịt Cá Sấu Thành Vinh được ưu đãi đổi đầu khóa mới chỉ với 50.000đ, không hạn chế số lần đổi (không áp dụng với loại đầu Niken).

3) Địa điểm nhận bảo hành

Quý khách có thể gửi bảo hành tại bất kì các cửa hàng thuộc hệ thống Cá Sấu Thành Vinh, không phụ thuộc vào cửa hàng mua sản phẩm lúc đầu.

4) Bảo dưỡng đánh bóng sản phẩm miễn phí tại toàn bộ các cửa hàng thuộc hệ thống Cá Sấu Thành Vinh, không hạn chế số lần bảo dưỡng.