Dòng sản phẩm được làm từ da cá sấu nguyên thủy, độc đáo, khác biệt, duy nhất trên thế giới. Được thuộc da bằng kỹ thuật tiên tiến, giữ lại được màu sắc nguyên bản của tấm da cá sấu. Chỉ có tại Cá Sấu Thành Vinh.

Đang xem 21 sản phẩm

Show sidebar

Bao điện thoại đeo lưng 8800 da cá sấu nguyên thủy S1007

1.600.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy 2 mặt nguyên con đan viền S445a

3.600.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy 2 mặt nguyên con S444a

3.600.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy kiểu đứng nguyên con S442a

2.000.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy kiểu đứng nguyên con S446a

1.500.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy nguyên con đan viền S443a

2.160.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy nguyên con S441a

2.000.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy nguyên con S441b

2.000.000

Bóp da cá sấu nguyên thủy nguyên con S441c

2.000.000

Dây đồng hồ da cá sấu nguyên thủy may tay S930

720.000

Dây đồng hồ da cá sấu nguyên thủy may tay S933

480.000

Dây đồng hồ da cá sấu nguyên thủy may tay S934

720.000

Dây nịt nam da cá sấu nguyên thủy có đầu bản 4.0 S617

3.200.000

Giày bệt da cá sấu nguyên thủy S763

4.800.000

Giày lười nam da cá sấu nguyên thủy S871

6.000.000

Giày lười nam da cá sấu nguyên thủy S873

6.800.000

Giày nam da cá sấu nguyên thủy S870

8.000.000

Giày nam da cá sấu nguyên thủy S872

7.200.000

Túi cầm tay nữ da cá sấu nguyên thủy S153

5.600.000

Ví nữ da cá sấu nguyên thủy S341a

3.600.000

Ví nữ da cá sấu nguyên thủy S342a

3.200.000