Show sidebar
Từ khóa sản phẩm

No products were found matching your selection.

Da cá sấu nguyên thủy

Dòng sản phẩm được làm từ da cá sấu nguyên thủy, độc đáo, khác biệt, duy nhất trên thế giới. Được thuộc da bằng kỹ thuật tiên tiến, giữ lại được màu sắc nguyên bản của tấm da cá sấu. Chỉ có tại Cá Sấu Thành Vinh.