Khuyến mãi

COMBO DÂY NỊT + VÍ NAM
DA CÁ SẤU ĐEN HUYỀN BÍ

Chương trình khuyến mãi cực lớn.
Dây nịt da cá sấu gai đen – Ví nam da cá sấu trơn đen.
Chỉ còn 900K
, duy nhất 199 bộ.

DÂY NỊT CHẤT GIÁ SỐC

Sản phẩm đặc biệt dành cho mùa Hè này
của Cá Sấu Thành Vinh.
Dây nịt da cá sấu 2 gai – Double Hornback Belt
Chỉ còn 480K
, duy nhất 399 dây.